Tillväxtdag/Företagarträff

Tillväxtdag/Företagarträffar

Med början 2001 har Näringslivet i Lidköping och Lidköpings kommun gemensamt arrangerat en årligt informationsmöte.
Inbjuda är företagen och dess organisationer smat politiker och tjänstemän.
Avsiketn är att lämna information om det gångna året från såväl Näringslivet so från kommunen samt att utse
- årets företagare
- årets tillvästföretag
- årets skolprofil

En sammanfattning av respektive år 2001 - 2010 framgår av följande blädderfil.       Bläddra