Samverkansgruppen

Samverkansgruppen i Lidköping startade 1990-talet och är fortfarande igång.  

Samverkansgruppen i Lidköping är en organisation bildad av Fastighetsägarföreningen, Företagarföreningen, Köpmannaföreningen, Krögarföreningen i Lidköping samt Lidköpings Kommun.
Syftet är att främja utveckling och förnyelse av Lidköping som handels-, näringslivs- och livsmiljöstad.
Vårt mål är att det i Lidköping skall vara attraktivt och lönsamt att driva handel och företag och att på så sätt lägga grunden för ett boende med hög livsmiljökvalité.
För att uppnå detta verkar vi bland annat för att öka besöksnäringen, ökande pendlingsmöjligheter, förbättrade nyetableringsmöjligheter samt kompetensökning på olika nivåer.
En samordnad marknadsföring av Lidköping som helhet är en nödvändighet. Vi ser också att samarbetet över gränserna ger goda effekter. Detta sker främst genom ett antal projekt och aktiviteter som drivs genom vår försorg. Dessutom har vi referensgrupper som bidrar till att frågeställningar inom olika områden belyses och bevakas.

 Läs mer på www.samverkansgruppen.se

 
Andreas Hansson
Samverkansgruppens roll och uppgifter

 

 .