Samverkan genom åren


Kjell Hedvall
Många år i samverkans tecken


Torbjörn Broberg 
Ordf 2007-2010


Leif Eriksson 

Samverkan mellan Näringslivet och Lidköpings kommun

Samarbetet har pågått under många år men intensifierades i mitten av 1980-talet då Näringslivskommittén bildades. Genom åren har ett antal olika projekt genomförts i gemensamma styr-och arbetsgrupper.

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste projekten. I redovisade pdf-filer finns utredningar, beslutsprotokoll och organisationsskisser.
Fördjupad information finns i dessa pdf-filer och i separata avsitt och kapitel.
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste projekten. I redovisade pdf-filer finns utredningar, beslutsprotokoll och organisationsskisser.
Fördjupad information finns i dessa pdf-filer och i separata avsitt och kapitel.  

1980-TALET
Grundsyn, centralort, läs mer
Näringslivskommittén startar, läs mer (NLK historia)
De första arbetsgrupperna

1990-TALET
Gemensam Utvecklingsvision    
Projektet Utveckla LidKöping 1991       Bläddra
Rapport Utveckla Lidköping 1992         Bläddra
Samverkansgrupper
Bostad och Miljö
Kommunikationer                                            
Mark och Lokaler
Utbildning och Arbetskraft
Hälso-och sjukvård
Turistbolaget bildades
Nyföretagarcentrum bildades       

                                                                            

                     
2000-TALET
Tillväxtrådet, läs mer
Företagarträffar - se särskild flik
Strategisk plan för Lidköping och Handlingsplan, läs mer
Lidköpingsambassadörer engagerades, läs mer
Internationella utbyten startade
Svenskbygderna i USA – Rockford, läs mer under Samarbete Rockford
Gripenområdet i Ungern – Kesckemet                                           

Internationella konferenser i Lidköping                    
Svensk-Amerikanska Entreprenörsdagarna, läs mer
Bioenergidagarna                                           

Kunskapscentra startade i Lidköping                      
Idéum Uppfinnarskola / CIEL, läs mer                                           
Exporttraineeprogram med Exportrådet, läs mer                                           

2010-TALET
Näringslivsråd, läs mer                                                           
Samrådsgrupper, läs mer under respektive rubrik                                                         
Företagsklimat
Kommunikationer                                            
Utbildning                                           
Energi- och miljö
Kultur                                                                                        
                                        

Centrumutveckling                    

2011            
Engagemang för en ny operativ period, läs mer