Samarbete Rockford USA

De första kontakterna till ett samarbete mellan Lidköpings kommun och Rockford, USA, startade under 2005.
Det resulterade i juni 2006 till det första tecknade avtalet städerna i mellan -  läs mer

 
Christer Martinsson och Leif Eriksson
Så här startade samarbetet med Rockford

Linnea Bengtsson har sedan 200x arbetat som International Business Developer med kontakterna från sitt kontor på Lidköpings kommun. Under våren 2011 har hon varit i Rockford och på andra platser i USA.
Läs mer i artikel från NLT juni 2011 och lyssna på intervju med Linnea 


Linnea Bengtsson
Min roll i samarbetet

I juni 2011 förnyades avtalet mellan Lidköping och Rockford. detta skedde genom ett Virituellt avtal-  läs mer