Lidköpingsambassadörer


Torbjörn Rundqvist
Detta är Lidköpingsambassadörerna

Ambassadörerna - en internationell resurs för näringslivet i Lidköping.

Ambassadörskonceptet är en del av Lidköpings kommuns långsiktiga varumärkesarbete. Nätverket består av f d Lidköpingsbor som med känsla och entusiasm marknadsför Lidköping i för staden unika sammanhang.
De första Lidköpingsambassadörerna rekryterades år 2000. Idag är de drygt 40 till antalet bosatta alltifrån Los Angeles till Tokyo men även på andra orter i Sverige. Det huvudsakliga syftet är att öka kompetensinflyttning och etableringar i kommunen men även att.
 

- Arbeta för ett välkomnade och hållbart Lidköping
- Stärka näringslivet och öka sysselsättningen
- Vara ett värdefullt kontaktnät
- Bidra till att Lidköping är en attraktiv etableringsort
- Främja turism och besöksnäring

Ambassadörerna unika kunskaper och erfarenheter nyttjar kommunen i årliga tankesmedjor där politiker, kommunala tjänstemän och experter deltar. Produkten från dessa tankesmedjor är en del av kommunens strategiska utvecklingsarbete.

Nätverket samordnas genom en projektledning bestående av representanter från kommunen och Lidköpings Näringsliv. Projektledningens uppgift är att hitta nya ambassadörer, vidarebefordra tips och idéer samt vara en länk mellan ambassadörerna och näringslivet.

För mer information om Lidköpingsambassadörerna kontakta Torbjörn Rundkvist

På Lidköpings kommuns hemsida, klicka här,  hittar du mer information om Lidköpingsambassadörerna. Där finns en förteckning över nu aktuella Lidköpingsambassadörer samt en fil (blädderfunktion)

Lidköpingsambassadörer genom tiderna.