Gemensamma ledningsorgan

 

De gemensamma ledningsorgan som funnits genom åren är

- TILLVÄXTRÅD
- NÄRINGSLIVSRÅD

Utöver dessa har i samband med olika projekt tillsatts ledningsgrupper ofta bestånde av kommunalråd, kommunchef och näringslivschef samt ordförande och några ytterligare styrelsemedlemmar från NLK/NiL.
Se respektive projekt.
Andra samrådsgrupper har varit Samverkansgruppen, styrgrupp för Nyföretagrcentrum, Turistbolag, Lidköpingsambassadörerna m fl 
En redovisning finns i respektive kapitel.