Näringslivsvecka

 Näringslivsveckan 24 mars – 1 april 1990

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ett samarrangemang mellan Näringslivskommittén i Lidköping, SAF –Svenska Arbetsgivarföreringen, Lidköpings kommun, arbetsförmedlingen och skolan genomförs en Näringslivsvecka  i Lidköping 24 mars-1 april 1990. Planeringen och genomförandet engagerade många såväl inom företagen som inom Lidköpings kommun.

Målgruppen
 - Kommunens företagare * Kommunens innevånare * Skolans lärare och elever * Förtroendevalda och kommunanställda * Hemvändare och *Massmedia

Målsättningen är                                                                                                                                                                                                                        
- att kommunens innevånare, skall få ökade kunskaper om det lokala näringslivets verksamhet och möjligheter till utveckling i framtiden               
- att ge ökad kunskap om det lokala näringslivets framtida behov hos lärare och elever om möjligheter till utbildning och anställning inom regionen samt genom näringslivsveckan och andra arrangemang återställa återväxten inom industri och handel.
- att genom att öka kunskapen för förtroendevalda och kommunalanställda om det lokala näringslivets behov förbättras servicen till företagen och förståelsen för näringslivets villkor.

Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                        
- Ett speciellt tema för varje dag * Jobbmässa och företagsbesök * Hemvändardagar * Öppet hus på företagen * Företags-och produktmässa                          
- Utställning Vänerhav. Se program nedan.

Program:                                                                                                                                                                                                                                   
Dag 1 lördag 24 mars         Invigning av landshövdingen, Karneval
Dag 2 söndag 25 mars       Levande landsbygd – LRF
Dag 3 måndag 26 mars      Levande hamn, jobbmässa/studiebesök, utställning: Vänern en resurs
Dag 4 tisdag 27 mars         Bankdagen, jobbmässa/studiebesök
Dag 5 onsdag 28 mars       Tjänsteproduktion företag, invigning av De la GardiePark
Dag 6 torsdag 29 mars       Expansion och lönsamhet, jobbmässa/studiebesök
Dag 7 fredag 30 mars         Köpmännens dag, jobbmässa/studiebesök
Dag 8 lördag 31 mars         Hemvändardag, bal på kvällen
Dag 9 söndag 1 april          Livskvalité, avslutning

Några veckor före Näringslivsveckan gav NLT ut en extra tidning med Lidköpings näringsliv som tema. Företagen fick möjligheter att presentera sitt företag och sina produkter. 

Näringslivskommittén i Lidköping och Lidköpings kommun blev dessutom först i Sverige med att ge ut en ny typ av katalog som presenterar näringslivet. En broschyr med beskrivning av kommunen och kommunens större företag togs också fram.

Näringslivsveckan fick ett mycket stort gensvar i massmedia och i fackpressen. Störst rubrik fick dock ”olyckshändelsen” när landshövding Lennart Orehag på invigningsdagen med följe hamnade i diket. Två skenande hästar var den direkta orsaken till händelsen. Man kan säga att det blev en mycket uppmärksammad inledning på en bra vecka. 

 

Filer för nedladdning