Grundsyn

GEMENSAMM GRUNDSYN   john

Länsstyrelsens skiss på grundsyn

Börje Johansson/Arne Frisinger

Kommentarer Grundsynen

Se nedan: Ambitionen att införliva Västra Skaraborg och Lidköping med Skövderegionen vilket skulle innebära att Skövderegionen med säte i Skövde är remissorgan vad kommer ske  när det gäller region och statliga medel skall fördelas  Man skriver att målsättningen måste vara förbättra kommunikationerna med Vara och Essunga .
Verkligheten är ju den att sedan denna skrivning skedde, har vi genom ett lokalt agerande lyckats rädda sjukhuset i Lidköping. 100 arbetstillfällen Man har kommit underfund med att det bor mer folk efter Kinnekullebanans stäckning än vid västra stambana genom Skaraborg En trafik på Kinnekullebanan som verkar ha framtiden för sej. Flygfältet i Skövde är nedlagt men på Hovby finns det verksamhet. Vi har i varje fall lyckats få med 2602 i den regionala planen. Hade det skett om vi inte agerat. Besöksnäringen expanderar men det fordras ökad tillgänglighe

Näringslivskommittén i Skaraborgs Län` var remissorganet för den GEMENSAMMA GRUNDSYNEN , där ledamöterna var 20 st  från den östra sidan och 10 från västra Skaraborg och styrelsen var helt Skövdebaserad ( se ledamöter och stadgar) , helhjärtat tillstyrkte grundsynen fann vi oss föranlåtna att agera. Det gjorde vi genom att sammanställa ett eget yttrande. Vi påpekade att normallänet oftast har 40-50 % av länets innevånare Skaraborgs län avviker från detta mönster. Samhällsservicen måste inom arbetsmarknadsregion A 37 Västra Skaraborgs  där 1/3 del av länets innevånare bor bibehållas och i takt med omvärlden förbättras.
Med 10 000 industrisysselsatta, där tyngdpunkten på länets livsmedelsproduktion  och den största hamnverksamheten finns,. Dessutom en stor besöksverksamhet och ett differentierat närings sliv. Detta får inte ses som ett hot för övriga Skaraborg utan som en tillgång. Näringslivets skrivning var i enlighet med vår kommuns remissvar. Full enighet mella kommun och näringsliv rådde 
På på omslagsbilden ( ovan) hade vi lagt till såväl Vara, Skara som Götene. Vi hade med Vänern och Väg 44 och Väg 602. Dessutom fanns det en bild på ett i gång varande flygfält och tvärvägar i lönet Artikel observerades av pressen och planverket som skrev att centralortsidén är 15 år efter sin tid.
Resultatet blev en någon mildare skrivning av centrarlorten och när bildandet av regionen skedde så trodde vi att centralortstanken var borta. Där länsgränsen inte var helig att det var naturliga handelsområden som gällde med starkare kommuner och  ett samordnade kommunförbund som kunde agera mot regionen. Men tyvärr så fick ärva en skrivning  ” LÄNSPLANEN” se längre fram.

Grundsyn bildserie  - Bläddra

 

Filer för nedladdning