Styrelser 1983-2011

Styrelser 1983 - 2011

   
     
1983 NLK 1984 NLK 1985 NLK
Olle Hedberg, ordf Olle Hedberg, ordf Arne Frísinger, ordf
Arne Frísinger Arne Frísinger Nils-Bertil Wickberg
K-G Johansson K-G Johansson Harry Söderberg
Jan Källsson Jan Källsson Jan Källsson
Lars Alsén, sekr Lars Alsén, sekr Lars Alsén, sekr
C-G Fridh U Baltzar U Baltzar
I Mellgren I Mellgren I Mellgren
     
1986 NLK 1987 NLK 1988 NLK
Arne Frisinger, ordf Jan Källsson, ordf Vello Klassen, ordf
Jan Källson Arne Frisinger Arne Frisinger
Harry Söderberg Börje Johansson, sekr Börje Johansson, sekr
Nils Bertil Wickberg, sekr. Harry Söderberg Harry Söderberg
Ulrich Baltzar Vello Klassen Jan Källson
Inge Mellgren Bo Sahlberg Bo Sahlberg
     
1989 NLK 1990 NLK 1991 NLK
Vello Klassen, ordf Leif Elm, ordf Leif Elm, ordf
Berndt Gustafsson, sekr Nils-O Bengtsson Nils-O Bengtsson
Arne Frisinger Berndt Gustafsson, sekr Berndt Gustafsson, sekr
Jan Källson Rolf-E Hjertberg Rolf-Erik Hjertberg
Bengt Andersson Arne Frisinger Thomas Franzén
Leif Elm Thomas Franzén Arne Frisinger
Nils-Olof Bengtsson Harry Söderberg Bengt Andersson
Börje Johansson Bengt Andersson Börje Johansson
  Börje Johansson  
  Jan Källsson  
     
1992 NLK 1993 NLK 1994 NLK
Leif Elm, ordf Staffan Larsson, ordf Staffan Larsson, ordf
Stefan Karlsson Stefan Karlsson Stefan Karlsson
Berndt Gustafsson, sekr Berndt Gustafsson, sekr Berndt Gustafsson, sekr
Thomas Franzén Thomas Franzén Jerry Karlsson
Valdemar Löwhagen Valdemar Löwhagen Göran Karlsson
Karl-Ingvar Krantz Karl-Ingvar Krantz Karl-Ingvar Krantz
Lennart Albertsson Lennart Albertsson Lennart Albertsson
    Reinhold Svensson
     
1995 NLK 1996 NLK 1997 NLK
Nils Engström, ordf Nils Engström, ordf Nils Engström, ordf
Stefan Karlsson Berndt Gustafsson, sekr Tommy Eriksson
Berndt Gustafsson, sekr Tommy Eriksson Berndt Gustafsson, sekr
Jerry Karlsson Göran Karlsson Göran Karlsson
Göran Karlsson Stefan Karlsson Stefan Karlsson
Jan Hemberg Jerry Karlsson Jerry Karlsson
Bengt Håkansson Christer Martinsson Christer Martinsson
  Jan Hemberg Göran Gustafsson
    Jan Hemberg
     
1998 NLK 1999 NLK 2000 NLK
Nils Engström, ordf Christer Martinsson, ordf Christer Martinsson, ordf
Tommy Eriksson Tommy Eriksson Tommy Eriksson
Berndt Gustafsson, sekr Berndt Gustafsson, sekr Berndt Gustafsson, sekr
Göran Karlsson Göran Karlsson Kjell Bergman
Jerry Karlsson Lennart Albertsson Magnus Eklund
Göran Gustafsson Börje Johansson Claes Johansson
Lennart Albertsson Kjell Bergman Hans Biéth
Christer Martinsson Staffan Larsson Tohomas Fröjdh
    Anders Danielsson
    Andreas Hansson
     
2001 NLK 2002 NLK 2003 NLK
Christer Martinsson, ordf Rolf Hermansson, ordf Rolf Hermansson, ordf
Kjell Bergman Leif Elm Leif Elm
Berndt Gustafsson, sekr Berndt Gustafsson, Sekr/kassör Roland Axelsson
Hans Bieth Kjell Bergman Ingemar Williamsson
Lars Bring Lars Bring Torbjörn Broberg
Magnus Eklund Tomas Persson Thomas Franzén
Claes Johansson Magnus Eklund Thomas Fröjd
Thomas Fröjd Thomas Fröjd Andreas Hansson
Andreas Hansson Andreas Hansson Tomas Persson
Thomas Olofsson Claes Johansson Anders Danielsson
    Adjungerad:
    Berndt Gustafsson, sekr/kassör
     
2004 NLK 2005 NLK 2006 NLK
Rolf Hermansson, ordf Rolf Hermansson, ordf Rolf Hermansson, ordf
Leif Elm Leif Elm Torbjörn Broberg
Torbjörn Broberg Torbjörn Broberg Sten-Eric Lager
Ingemar Williamsson Trine Stjernqvist Trine Stjernqvist
Trine Stjernqvist Bengt Dahlström Thomas Franzén
Thomas Fröjd Lennart Johansson Lennart Johansson
Andreas Hansson Thomas Franzén Hans-Gunnar Åhman
Tomas Persson Andreas Hansson Andreas Hansson
Anders Danielsson Tomas Persson Tomas Persson
Thomas Franzén Anders Danielsson Anders Danielsson
Adjungerad: Adjungerad: Adjungerad:
Berndt Gustafsson, sekr/kassör Berndt Gustafsson, sekr/kassör Berndt Gustafsson, sekr/kassör
     
2007 NLK 2008 NiL 2009 NiL
Torbjörn Broberg, ordf Torbjörn Broberg, ordf Torbjörn Broberg, ordf
Ann-Britt Åström Hösli Ann-Britt Åström Hösli Ann-Britt Åström Hösli
Trine Stjernqvist Per-Olof Wallin Per-Olof Wallin
Sten-Eric Lager Petter Skantze Petter Skantze
Hans-Gunnar Åhman Ingvar Svensson Ingvar Svensson
Thomas Franzén Staffan Carlsson Staffan Carlsson
Ingvar Svensson Lennart Nilsson Lennart Nilsson
Andreas Hansson Trine Stjernqvist Trine Stjernqvist
Tomas Persson Tomas Persson Tomas Persson
Anders Danielsson Claes Ottersten Claes Ottersten
Adjungerade: Adjungerade: Adjungerade:
Berndt Gustafsson, sekr/kassör Berndt Gustafsson, sekr/kassör Berndt Gustafsson, sekr/kassör
Per-Olof Wallin Göran Rydén Erling Håstrand
Petter Skantze Erling Håstrand Carina Laurell
Göran Rydén Carina Laurell Göran Brorsson
Erling Håstrand Göran Brorsson Urban Larsson
  Urban Larsson Johan Källsson
     
2010 NiL 2011 NiL  
Jan Lööf Thomas Fröjd, ordf  
Ann-Britt Åström Hösli Ann-Britt Åström Hösli  
Johan Källsson Johan Källsson  
Petter Skantze Petter Skantze  
Ingvar Svensson Jan Lööf  
Carina Laurell Carina Laurell  
Lennart Nilsson Fredrik Söderström  
Bo Johansson Bo Johansson  
Tomas Persson Tomas Persson  
Claes Ottersten Claes Ottersten  
Adjungerade: Lars Bring  
Berndt Gustafsson, sekr/kassör Adjungerade:  
Erling Håstrand Erling Håstrand  
Göran Brorsson Göran Brorsson  
Urban Larsson Berndt Gustafsson, sekr/kassör