Dokumentarkiv

Material för fördjupade studier.

Delar av allt det material som arkiverats under alla år har använts och finns redovisat under respektive kapitel.
I följande pdf-filer har vi samlat en del övrigt material dock i något mindre strukturetad form.
För den som är intresserad av att "dyka ner" i dokumenten kommer säkert att hitta en hel del intressanta
rapporter, utredningar, projekt och "industrihistoria". 

De första styrelsemötena - läs protokoll från Interimsmötena 1983
Sammandrag av protokoll från styrelsemöten 1983 - se pdf      bläddra
Styrelseprotokoll 1984 - se pdf
Styrelseprotokoll 1985 - se pdf
Årsmötesprotokoll 1985 - se pdf
Grundsyn 1986 - se pdf                               Bläddra
Styrelseprotokoll 1986 - se pdf                  Bläddra
Årsmöte 1986 - se pdf
Övrigt 1986 -se pdf
Halvårsrapport 1987 - se pdf
Styrelseprotokoll 1987 - se pdf
Årsmötesprotokoll 1987 - se pdf
Övrigt 1987 - se pdf
Styrelseprotokoll 1990 -se pdf

Rapport sjukhuset 2004 - bläddra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filer för nedladdning