Årsmötesprotokoll 2000-2010

Verksamhetsår 2000

- Ordförande och sekreterare för årsmötet, Christer Martinsson respektive Berndt Gustafsson
- Justeringsmän Arne Frisinger och Ingvar Träff.
- Företagarna, Köpmännen och  Fastighetsägarna har tagit plats i styrelsen.
- Revidering av stadgarna
- Årets ekonomiska resultat blev + 2 343 kr
- Oförändrad medlemsavgift men en höjning av serviceavgifterna med 10%
- Föredrag Lichron Teknikgymnasium - Göran Tengnelund starta utbildningen i Lidköping 2002. 
- Friskola-Teknisk Gymnasium startar i  Lidköping 2002

 Komplett protokoll för utskrift och nedladdning

 Bläddra i rapporten här

Verksamhetsår 2001

- Ordförande och sekreterare för årsmötet, Christer Martinsson respektive Berndt Gustafsson
- Justeringsmän,  ordförande Christer Martinsson och Nils-Bertil Wickberg  
- Rolf Hermansson, ny ordförande i NLK, Leif Elm återkommer i styrelsearbetet
- Årets ekonomiska resultat blev - 1 324 kr
- Oförändrade medlems- och serviceavgifter
- Idéum har startat med sin första utbildning med 17 elever.
  Kursen som är 1-årig, är en utbildning "för uppfinnande och industriell förnyelse".
- Samverkansgruppen har anställt en Centrumutvecklare
- NLK  har haft information om olika yrken till 8:e klassare i grundskolan och
  2:a klassare i gymnasiet under rubriken "Din framtid  - Bryr du dig”.
- Arne Frisinger tackade Christer Martinsson för ett gott jobb som ledare och
  ordförande av NLK under de senaste 3 åren.

Komplett protokoll för utskrift och nedladdning

Bläddra i protokollet här

Verksamhetsår 2002

- Ordförande och sekreterare för årsmötet, Rolf Hermansson respektive Berndt Gustafsson
- Justeringsmän,  Börje Johansson och Nils-Bertil Wickberg  
- 4 nya i styrelsen: Roland Axelsson, Bacho,  Torbjörn Broberg, Rexam,  Ingemar Williamsson,
  Sv. Lantmän och Thomas Franzén, Franzéns Mek.v
- Följande personer har lämnat styrelsen - Kjell Bergman, Rexam AB, Lars Bring, Odal, Magnus Eklund,
  Origo AB, Claes Johansson, Företagarna i Lidköping
- Rolf Hermansson redovisade Strategisk Plan och Vision 2010, en vägledning i NLKs framtida arbete
- Årets ekonomiska resultat blev + 29 162 kr
- Oförändrade medlems- och serviceavgifter   

Komplett protokoll för utskrift och nedladdning

Bläddra i protokollet här


Verksamhetsår 2003 

- Ordförande och sekreterare för årsmötet, Rolf Hermansson respektive Berndt Gustafsson
- Justeringsmän,  ordförande Rolf Hermansson och Börje Johansson 
- Rolf Hermansson kvar som ordförande, Trine Stjernqvist, första kvinnliga ledamoten i NLKs styrelse
- Omval på övriga styrelseposter
- Årets ekonomiska resultat blev + 25 723  kr 
- Oförändrade medlems- och serviceavgifter


 Bläddra i protokollet här   

Verksamhetsår 2004

-  Ordförande och sekreterare för årsmötet, Rolf Hermansson respektive Berndt Gustafsson
-  Justeringsmän,  ordförande Rolf Hermansson och Sten-Eric Lager   
-  Rolf Hermansson kvar som ordförande, nyval av Bengt Dahlström, Svenska Lantmän,
   och Lennart Johansson, Trucksoft,
-  Omval på övriga styrelseposter
-  Årets ekonomiska resultat blev + 21 kr
-  Ett bolag har bildats med namnet CIEL Sweden AB och en styrelse har utsetts
-  Överenskommelse träffats mellan NLK och kommunen om att förbättra näringsklimatet 
-  Kostnadsersättning skall utgå till NLK:s ordförande.

Komplett protokoll för utskrift och nedladdning

 Bläddra i protokollet här

Verksamhetsår 2005

-  Ordförande och sekreterare för årsmötet, Rolf Hermansson respektive Berndt Gustafsson
-  Justeringsmän,  ordförande Rolf Hermansson och Nils-Bertil Wickberg   
-  Rolf Hermansson kvar som ordförande.
-  Sten-Eric Lager, ViaCon, ny medlem i styrelsen, omval på övriga styrelseposter.
-  Avgifterna
oförändrade.
-  Årets ekonomiska resultat blev + 6 679 kr
-  Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar rapporterade arbetsgrupperna genomgående positiva resultat. 
-  Avsiktsförklaring träffad för samarbete mellan Näringsliv – Skola
-  Bild på den framtida vägstrukturen och v 44 stråkväg
-  Lennart Johansson redovisade ett utkast till en ny ARENA

Komplett protokoll för utskrift och nedladdning

 Bläddra i protokollet här

 

Verksamhetsår 2006

-  Ordförande och sekreterare för årsmötet, Rolf Hermansson respektive Berndt Gustafsson
-  Justeringsmän,  ordförande Rolf Hermansson och Nils-Bertil Wickberg
-  Rolf Hermansson avtackades, Torbjörn Broberg ny ordförande
-  Nya i styrelsen Ingvar Svensson och Ann-Britt Åström
-  För att förstärka styrelsearbetet adjungerades fem personer  till styrelsen.
-  Omval på övriga styrelseposter.
-  Ökning av serviceavgiften med ca 10%, medlemsavgiften oförändrad
-  Årets ekonomiska resultat blev - 754 kr
-  NLK lämnar Tillväxtrådet, nya samarbetsformer diskuteras
-  För att kunna driva vägfrågorna framåt har vi föreslagit etappbyggen av v 44
-  Johan Westberg informerade om Karolin Machine Tool AB- KMT - ett Lidköpingsföretag på världsmarknaden. 

Komplett protokoll för utskrift och nedladdning

 Bläddra i protokollet här

 Rolfs slutrapport - bläddra i bildserien

Verksamhetsår 2007

-  Ordförande och sekreterare för årsmötet, Torbjörn Broberg respektive Berndt Gustafsson
-  Justeringsmän,  ordförande Torbjörn Broberg och Börje Johansson
-  Per-Olof Wallin och Petter Skantze nya medlemmar i styrelsen.
-  Carina Laurell och Lennart Nilsson nya adjungerade till styrelsen.
-  Omval på övriga styrelseposter.
-  Oförändrade medlems-och serviceavgifter.
-  Årets ekonomiska resultat blev - 4 348 kr
-  Förvaltningschef Kristina Lundgren informerade om Hamnstaden, resecentrum och andra aktuella frågor 
-  Torbjörn Broberg redovisade den nya STRATEGIPLANEN 2007-2010
-  Ingvar Svensson redovisade läget i Företagsklimatet, Handlingsplan framtagen
-  Svenskt Näringslivs enkätresultat redovisades 

Komplett protokoll för utskrift och nedladdning

 Bläddra i protokollet här

Verksamhetsår 2008

-  Ordförande och sekreterare för årsmötet, Torbjörn Broberg respektive Berndt Gustafsson
-  Justeringsmän,  ordförande Torbjörn Broberg och Börje Johansson
-  Lennart Nilsson, Lantmännen, Staffan Karlsson, Fastighetsägarna och
   Claes Ottersten nya medlemmar i styrelsen.
-  Göran Brorsson, Elos AB, Johan Källsson, Erik Thun AB och Urban Larsson, Rexam 
   nya adjungerade till styrelsen
-  Omval på övriga styrelseposter.
-  Oförändrade medlems-och serviceavgifter.
-  Årets ekonomiska resultat blev + 16 361
-  Göran Gustafsson, Vd på Strokirk-Landström och styrelsemedlem i Svenskt Näringsliv under rubriken  
   ” Miljön en del av finanskrisens lösning”.
-  Ny sjukhuschef, Conny Andersson, tillsattes
-  Nationell och Regional plan för kommande infrastrukturinvesteringar håller på att diskuteras
-  Lidköping fallit med 32 placeringar från 82 till 114 plats bland Sveriges 290 kommuner i
   Svenskt Näringslivs enkätunddersökning
-  Fötretagsklimatarbetets Handlingsplan har under 2008 kompletterats med en Aktivitetsplan.

Komplett protokoll för utskrift och nedladdning

 Bläddra i protokollet här

Verksamhetsår 2009

-  Ordförande och sekreterare för årsmötet, Torbjörn Broberg respektive Berndt Gustafsson
-  Justeringsmän,  ordförande Torbjörn Broberg och Trine Stjernqvist
-  Bo Johansson, Backgårdens Bygg AB, Jan Lööf och Carina Laurell, Stallmästaren AB nya i styrelsen.
-  Torbjörn Broberg, Trine Stjernqvist, Per-Olof Wallin och Staffan Carlsson avtackades.
-  Omval på övriga styrelseposter, adjungerade och revisorer.
-  En nomineringskommitté ersätter Valberedningen
-  Oförändrade medlems- och serviceavgifter
-  Årets ekonomiska resultat blev + 10 408
-  Presentation av Strategiplan 2008-2010
-  Berndt Gustafsson och Börje Johansson gav en kort historisk tillbakablick på vad som skett de
   senaste 25 åren i NLK/NiL.
-  Gruppdiskussioner om NiL:s framtida verksamhet med följande frågeställning: 
   Vilka är de tre viktigaste konkreta uppgifterna för styrelsen att arbeta med för att bäst ta vara
   på ditt företags intressen

Komplett protokoll för utskrift och nedladdning

 Bläddra i protokollet här

 

 Verksamhetsår 2010

Thomas Fröjd, Fröjdia AB, valdes till NiLs ordförande 
-  Ordförande och sekreterare för årsmötet, Jan Lööf respektive Berndt Gustafsson
-  Justeringsmän, ordförande Jan Lööf och Börje Johansson
-  Lars Bring, Thomas Fröjd och Fredrik Söderström nya i styrelsen.
-  Lennart Nilsson, Urban Larsson och Ingvar Svensson som lämnade styrelsen avtackades.
-  Till ny revisor valdes Kristin Creton som ersättare för Patric Björklund 
-  Omval på övriga styrelseposter, adjungerade och revisorer. 
-  Oförändrade medlems- och serviceavgifter
-  Årets ekonomiska resultat blev + 11 211 kr
-  Torbjörn Rundqvist informerade om Lidköpingsambassadörerna
-  Petter Skantze informerade om Former för ett bra samarbete mellan NiL och kommunen
   Kan leda till bildandet av ett Näringslivsbolag i Lidköping? 


 Komplett protokoll tryck på symbolen

 Bläddra i protokollet här

 

     

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 
Filer för nedladdning