Fotogalleri

 

Ordförande i NLK/NiL

   ollehedbergwebb 
     Olle Hedberg, 1983 - 1984, 2 år, VD Lidköpings Mekaniska Verkstad AB 

   ARNE 
   Arne Frisinger,  1985 - 1986, 2 år, VD Västsvenska Lantmän

   jankllssonweb
    Jan Källsson, 1987 - 1988, 1 år, VD Erik Thun AB


Vello2
   Vello Klassen
, 1988 - 1989, 2 år, VD Lidköpings Mekaniska Verkstad AB


Elm2
   Leif Elm, , 1990 - 1992, 3 år, VD PLM Lidköping AB


Staffan
Staffan Larsson, 1993 - 1994, 2 år, VD Sandvik Lidköping AB


Engstrm
    Nils Engström, 1995 - 1998, 4 år, VD AB Rörstrand

 

CM

  Christer Martinsson, 1999 - 2001, 3 år, VD Lidköpings Precisionsindustri AB

Rolf

   Rolf Hermansson, 2002 - 2006, 5 år, VD Lidköping Machin Tools AB


Torbjörn Broberg, 2007 - 2009, 3 år, Inköpschef Promens Lidköping AB


Rullande ordf.skap, 2010 - 2011, 1 år


Thomas Fröjd, 2011 - , VD Fröjd & Wester AB

Övriga nyckelpersoner

Lars Alsén, Sekr. NLK 1983 -1984, produktionschef LMT
Nils-Bertil Wickberg, Sekr. NLK 1985, resursperson inom Kommunikations-och Sjukvårdsgrp, xx-chef Västsvenska Lantmän
Börje Johansson, Sekr. NLK 1986-87, resursperson inom Kommunikations-och Sjukvgrp
Berndt Gustafsson, Sekr. NLK/NiL 1988 - tv, Kompetens - och Infogrp, kassör 20xx – tv
Ove Gustafsson, Chef SiL
Stellan Dahlin, Chefsläkare SiL
Kenth Lindström, Kommundirektör
Leif Eriksson, Näringslivschef
Kjell Hedvall, Kommunalråd (S)
Karin Lexmon, Kommunalråd (M)