ITM - Int. Trade Management

ITM - International Trade Management

Vad är ITM - skiv en kort beskrivning av syfte, org mm

HISTORIK
Idén till det första Exportsäljarprogrammet var resultatet av ett möte 1993 mellan Leif Eriksson, Lidköpings Kommun och Hasse Karlsson, Exportrådet

Den 10 januari 1994 startade så Sveriges första exportsäljarprogram ”Unga Exportsäljare” i Lidköping. Sedan dess har närmare 1.200 exportsäljare utbildats i Sverige. Professor Per V. Jenster från Copenhagen Business School föreläste i Lidköping.

1995 lanserades boken ”Gränsöverskridarna” om exportsäljarprogrammet i Lidköping av DN journalisten Christina Zaar.

1996 startade det första exportassistentprogrammet ”Unga Exportassistenter”  i Lidköping. Sedan dess har närmare 400 utbildats i Sverige. Professor Albert A. Angehrn från INSEAD i Paris höll seminarium i Lidköping om Internet och e-learning.
 

1999 startade The Global Executive MBA programmet för utbildning av chefer i små och medelstora företag i samarbete med Copenhagen Business School och INSEAD/CALT. Tre från Lidköping deltog i första programmet.

 

2000-2007 Lidköpingskonceptet "Unga Exportsäljare" utvecklas till ett internationellt koncept som nu heter "ITM Worlwide". Detta har skett i samarbete med exportorganisationer i Norge, Island, Grekland, Ungern, Litauen och Slovenien. Konceptet utsågs till "Best cases" av EU-kommissionen i december 2004.

2005 lanserades "Exportakademien" för utbildning av Chalmers exportentreprenörer i Lidköping. Totalt har 16 exportentreprenörer utbildats.

2006 Den första internationella seminarieveckan inom ramen för ITM Worldwide konceptet arrangeras i Lidköping med 70 små och medelstora exportföretag från Lidköping, Norge, Island, Grekland, Ungern, Slovenien, Litauen och Namibia deltog tillsammans med sina exportrådsrepresentanter.

2007 Två studenter från kulturturismlinjen i Lidköping parktiserar sex veckor i Namibia för att arbeta med kulturturism. Kommunalrådet Kjell Hedvall och Leif Eriksson deltog i diplomeringen av exportsäljarna i namibia samt besökte ministeriet, svenska ambassaden och företag.
Den andra internationella seminarieveckan ägde rum i maj med mer än 60 små och medelstora företag från ovanstående länder samt Sydafrika. Utvärderingarna av dessa seminarier var mycket positiva och detta gällde också arrangemangen i Lidköping som arrangör. Företagen från Namibia besökte också företag i Lidköping.

ITM Worldwide konceptet lanserades worldwide på INSEAD utanför Paris i oktober i samband med den tredje internationella seminarieveckan. Mer än 100 små och medlstora exportföretag och representanter från exportorganisationer, International Trade Center (ITC) i Geneve och Lidköpings kommun deltog. Priset ITM Worldwide Award som tillverkats av Print&Design från Lidköping delades ut i närvara av representanter från ITC och EU.
ITM Worldwide AB bildas för att implementera ITM Worldwide konceptet i fler länder och genomföra de gemensamma internationella seminarieveckorna och ge support till de exportorganisationer som redan är eller kommer att bli partners och medlemmar i små och medelstora företag som redan genomgått programmet.

2008 Exportstiftelsens främsta uppgift blir att vidareutveckla ITM Worldwide konceptet och kunna vara en non-profit partner som har möjlighet att medverka i EU-projekt och skapa offentligt finansierade ITM Worldwide projekt i Sverige. Lidköping kommer att bli centrum för dessa projekt i Sverige, arrangör av de internationella seminarie­veckorna i Lidköping och worldwide samt ge support till övriga partners och medlemmar i det virtuella nätverket.

Historiken ovan finns även på följande pdf

Informationsblad ITM in Short - se pdf

Exportstiftelse bildas i Lidköping

ITM Worldwide AB flyttar från Stockholm till Lidköping.
En stiftelse bildas med säte i Lidköping ”Exportstiftelsen” med Lidköpings kommun, Erik Thun AB och ITM Worldwide AB som stiftare. ITM Worldwide AB överför de immateriella rättigheterna för ITM Worldwide konceptet till Exportstiftelsen. Erik Thun AB avsätter 250.000 kr som stiftarkapital och Lidköpings kommun avsätter 750.000 kr som stiftarkapital.
Exportstiftelsen är ansvarig för ITM Worldwide projekt i Sverige.
Exportstiftelsen erhåller royalty för ITM Worldwide projekt som arrangeras av ITM Worldwide AB och andra internationella partner.
Exportstiftelsen är ansvarig för drift och utveckling av ITM Worldwide konceptet.

Beslutet i Kommunstyrelsen den 15 februari 2008 - se följande pdf