Vägar

VÄGAR

E 20 
Kravet ökar på utbyggnad av E 20 till motorväg drivs av Västsvenska Handelskammaren och näringslivet som ställer krav på 130 km. Det skulle då ta 55 minuter från Skara till Göteborg. Det pågår samtal om andra finansieringar. Klimatet för detta har förbättrats inte minst vid uppvaknandet när problemen kring SAAB uppstod. Men det är också en fråga om medel och dessa har till stor del omdisponeras till "Trollehätteprojektet". Det finns också krafter inom vägverket som förordar en E 20 med en 2+1 väg (wirevåg mellan Vårgårda och norr Skara). En förstudie är planerad att genomföras. 

Väg 2602
Väg 2602 mellan Lidköping och Jung har under lång tid diskuterats. Redan 1987 började NLK driva frågan och en återstart av planering påbörjades. 
Frågan minskade i betydelse då det var tal om en ny vägsträckning av E 20 mellan Skara och Lidköping
Då E 20 fick en annan sträckning, den nuvarande, togs fråga upp på nytt. Information och möten med olika intressenter i syfte att göra e n återstart av en ny väg till E 20.
- läs mer

Väg 44
Vägsträckan har figurerat i vägplanerna sedan 1970 talet och ännu finns bara mindre beslut fattade om arbetsplaner och byggstart.
Detta gäller b la en ny sträckning från ny avfart vid Källby till väg 184, Skaravägen som nu ligger med i vägplanen för år 2010. Den finansieras huvudsakligen genom statsmedel, men Götene kommun finns med när det gäller avfart i Källby. Väg 2602 är beroende av detta projekt oavsett om det blir öst eller väst alternativ.  
Förutom detta projekt så finns inga planerade projekt för väg 44, inom vårt område, före år 2015.
Det har diskuterats huruvida den utlovade satsningen på väg 45 Trollhättan - Göteborg kommer att påverka vårt resande till Göteborg. Om den utlovade satsningen kommer till stånd så kommer detta givetvis innebära att en trafik till och från Göteborg kommer att gå via Trollhättan, men det förutsätter att väg 44 Lidköping - Grästorp, får en bättre standard och där finns inga planer före är 2015.
- läs mer