Tågtrafik

När det gäller tågtrafik har det i diskussionerna i huvusak handlat om Kinnekullebanan och den tågtrafik som går mellan Lidköping och Göteborg.

Kinnekullebanan

 

 

Historia
Kinnekullebanan är idag den enda del av Västergötlands stora smalspåriga järnvägsnät som ännu trafikeras av reguljär trafik - dock sedan länge breddad till normalspår. Två andra sträckor kvarstår som museibanor i smalspårigt skick - museijärnvägarna Anten-Gräfsnäs och Skara-Lundsbrunn.

Framgång för Kinnekulletåget
Liksom med de flesta andra mindre banor har det funnits nedläggningshot, men resandet har ökat på senare år. En offensiv gjordes i början av 1990-talet med bland annat utökad trafik och upprustade och ommålade Y1-motorvagnar som fick namnet "Kinnekulletåget". Sedan juni 2002 kan man för första gången sedan 1961 åka direkttåg mellan Mariestad och Göteborg, något som har gjort att resandet ökat ytterligare. Som på andra banor med upphandlad trafik har persontågen körts av flera trafikföretag under årens lopp, i Kinnekullebanans fall av BK Tåg AB (2000-2003), Connex/Veolia Transport (2003-2009) och nu sedan sommaren 2009 av Arriva.

Kinnekullebanans historia - läs mer i pdf          och/eller Bläddra


Kinnekullebanan – ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå, Gullspång, Mariestad, Götene, Lidköping och Vara – läs mer i följande pdf

 


 

 

Filer för nedladdning