Hamnen

Hamnen

Hamnen har haft och har en stor betydelse för Lidköping. För närvarande görs stora investeringar genom ett utökat hamnområde med utbyggnader vid värmeverket. Nya magasinsutrymmen och en inhägnad som svarar mot dagens och framtidens krav. Det gör Lidköping till den största Vänerhamnen. Detta förpliktigar och att det skapas möjligheter till samtrafik med markbunden trafik.
På sikt räknas med att flytta hamnverksamheten från västra till östra sidan.
Men av lika stor betydelse är att det finns ett vägnät som kan klara den tunga trafiken ut till slutförbrukare.