Flyg

Hovby Flygplats 

2009-12-15 
West Air Sweden's sista ATP lämnar Hovby
Tosdagen 10 december startade och lämnade West Air Sweden's sista ATP, SE-MAY, Hovby flygplats efter modifieringar.
Detta är slutet på en nästan 13-årig era med West Air's stationering på flygplatsen....

 

Historia - sepdf    och/eller Bläddra

 


 West Air Sweden hade tidigare stor verksamhet på Hovby Flygplats:

West Air Sweden fortsätter sin expansion inom CARGO segmentet och har för tillfället 7st HS748 och 12 st ATP flygplan i tjänst. Expansionen sker framförallt i Europa med en stor potential. Avtal med Posten är klart och vi kommer att operera i minst två år till för dom. Det tunga underhållet och ombyggnad av maskinerna kommer framöver att ske i Lidköping men beroende på omvärlden så kan förändringar ske i framtiden. Mycket beror på Svenska postens behov av flygfrakt. WAS ser mycket ljust ut på framtiden och hoppas kunna finnas kvar i anläggningen på Hovby även efter 2007. Det pågår en utredning om att starta upp en flygteknisk utbildning på Hovby. Initiativet är gymnasieskolan i Lidköping som ser på möjligheten att kunna ge utbildningen. Behovet av denna typ av kompetens finns i regionen. Lokal anknytning till flygföretagen stärker tanken ytterligare. Utredningen skall presenteras för kommunen den 27/01-05.

Aktiviteter:
- Flygmekanikerskola skall startas i kommunens försorg. F7 och West Air Skall hjälpa och stödja vid starten. Praktikplatser kommer att kunna erbjudas på HOVBY.
- JULA Postorder har parkerat sitt BEECH 200 flygplan i Hangaren på Hovby.
- West Air Sweden har leasat ytterligare ett ATP och antalet är nu uppe i 13 st. Den sistnämnda är för konvertering/ombyggnad i LDK Lastversion.
- Vi opererar 7 st HS748.
- West Air Sweden har ytterligare köpt två ATR72 flygplan som är en tredje flygplans typ i verksamheten. West Air Sweden förfogar i dagsläget över 22 st flygplan.
- Expansionen fortsätter i Europa och vi får mer och mer att göra på Hovby samt inom hela organisationen. Vi har erhållit ett kontrakt i Spanien för spanska posten vilket gör att vi opererar mellan Luleå i norr till Madrid i söder! Teknisk ledning och styrning sker ifrån Hovby!
- Under 2006 kommer en omförhandling av gällande postkontrakt att genomföras, vi befarar dock att några av kontrakten kommer att försvinna.
- Vi har fått förfrågan av BAE att genomföra större ombyggnationer på 5st BAe ATP flygplan på Hovby. Detta innebär om förhandlingarna går i lås vi skall utföra ca 15000 - 20000 arbetstimmar för tredjepart d v s BAE. Affären kommer att sträcka sig ca ett år från nu och framåt och kommer att innebära en ökning av omsättningen för tekniken med ca 8 milj i arbetstimmar och mycket mycket mera i försäljning av reservdelar. Projektanställningar planeras för 4-6 st personer samt 6-10 st som hyrs in från England.
- West Air sweden hoppas kunna få hjälp av kommunen att kunna etablera en mindre underhålls firma som skall kunna ta hand om småflygplanen som finns på Hovby. Detta kräver dock lite aktivt handlande från både flygplatschefen och kommunledningen. Konceptet är helgjutet och de låga kostnader som Hovby flygplats kan erbjuda finns ingen annan stans att få. Inom detta område finns det en nisch som skulle tas om hand och utvecklas av kommunen. West Air Sweden har idag inte möjlighet och förutsättningar att utföra underhåll på mindre flygplan men det finns redan tre stycken på Hovby, som har behov av detta d v s Benders, Dafgårds och Julas maskin.

 En sann historia - Börje berättar - läs mer