Om Webbsidan

SAMVERKAN och HANDLING är namnet på denna webbplats där viktiga händelser och dokument från ett mångårigt samarbete mellan Näringslivet i Lidköping och Lidköpings kommun finns samlat.

Den skrivna dokumentationen kompletteras med intervjuer med nyckelpersoner som positivt bidragit till samarbetet för utveckling av Lidköpings näringsliv.

Syftet med webbplatsen är att utifrån dokumenterade erfarenheter och resultat skapa en erfarenhetsbank, en plattform, för en fortsatt näringslivsutveckling i Lidköping.
Berndt Gustafsson
Projektledare, mångårig sekreterare